Betonarmede Sona Gelindi

İkinci kat tabliyesi sonrasında zaman kaybetmeden başlayan ikinici kat kolonları kalıp işlemi bugün tamamlanırken, kalıp içine yerleştirilecek demir donatı ve her katda olduğu gibi kolon, kiriş içine yerleştirilecek topraklama hattı … Continue Reading →


Demir donatısı tamamlandı

Tabliye kalıp işlemi sonrasında demir donatısı hazırlanarak tabliye beton işlemine hazır hale getirildi.