Temel

Temel donatısı, enerji topraklama ve kaçak akım tesisatının son kontrolleri yapılarak, betonlama işlemine geçildi. Santraldan mikser kamyonlarla inşaat alanına getirilen 350 metreküp hazır beton, 8 saatlik aralıksız çalışma sonrasında temel … Continue Reading →


Temel hazırlıkları

Grobeton üzerine yapılan temel hazırlıkları büyük bir süratle devam ediyor. Elektrik topraklama ve yapılan çalışmalar sonrasında perde ve temel betonu dökülerek temel işlemi tamamlanmış olacaktır.


Perde beton kalıpları hazırlanıyor

Binayı dış etkilerden koruyacak olan çevre perde duvar çalışması devam ediyor. Çalışma sonrasında binanın toprakla ilişkisini kesmek için mantolama nem izolasyon işlemi yapılacaktır.


Grobeton

Temel çalışması öncesinde silindirle ezilen yüzey üzerine gro beton uygulaması yapıldı. Bina temelleri imal edilmeden dolgunun üzerine dökülen grobetonun, temelin altına dökülmesindeki amaç temel için düzgün bir satıh elde etmektir. … Continue Reading →


Hafriyat Çalışması

Proje dahilinde hafriyat çalışması başlatıldı. Temel için gereken alanın oluşturulması sırasında aşağıdaki araçlar kullanıldı. Silindir ve paletli araçlar taşınmasında kullanılan dorse Yüksek kapasiteli kepçe Hafriyatın taşınması için yük kamyonları Zemin … Continue Reading →


Beton metrajları belirlendi.

Binanın statik çalışmaları sonrasında herbir kat için kullanılacak beton miktarı belirlendi. Toplam 807.241 m3 beton kullanılacağı tespit edilirken katlara göre beton dağılımı ise şöyle; 2. kat’da toplam kullanılacak beton miktarı … Continue Reading →


Zemin etüdü ve sondaj

Önemli çalışmalardan biri olan; yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer … Continue Reading →