Zemin etüdü ve sondaj

Zemin Etüdü ve Sondaj ÇalışmasıÖnemli çalışmalardan biri olan; yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla yapılan zemin etüdü ve sondaj çalışmaları sonuçlandı.

Deprem kuşağında yer alan ülkemiz ve yaşanan son depremlerden sonra; DGN Plus depremlerde en az hasar alacak şekilde projelendirilerek, binanın taşıyacağı önem nedeniyle binanın dayanım gücü yüksek toleranslı olarak tasarlanmaktadır.

Leave a Comment