DGN Plus duvarlarla sarılıyor…

Özellikle veri merkezinde hayati önem kazanacak ısı yalıtımının sağlanması amacı ile DGN Plus duvarlarında bims blok pomza kullanılması öngörülmüştür. Pomza blok (bimsblokların) gözenekli yapısı, agrega bağlayıcılarının çimento olması ve ponzanın … Continue Reading →


Son Tabliye

Soğutma sistemleri, iletişim kulesi gibi birimlerin yer alacağı son kat tabliye hazırlıkları tamamlanırken, tabliye beton işlemi için çalışmalar devam etmektedir.