DGN Plus duvarlarla sarılıyor…

Bims - blokbims - bims asmolen - bims blok - pomza - ponza

Özellikle veri merkezinde hayati önem kazanacak ısı yalıtımının sağlanması amacı ile DGN Plus duvarlarında bims blok pomza kullanılması öngörülmüştür.

Pomza blok (bimsblokların) gözenekli yapısı, agrega bağlayıcılarının çimento olması ve ponzanın doğal çimentonun hammaddesi puzolan çimento olması gibi özellikleri nedeniyle elemanların yüzeyine uygulanan sıva prizlendikten sonra bims bloklarla kaynaşmış ve bir bütünü meydana getirebilmektedir.

Bims - blokbims - bims asmolen - bims blok - pomza - ponza

İnşaat endüstrisine izolasyon nitelikli muhtelif yapı elemanları girmişsede bunlardan çoğu ideal şartlar altında yüksek izolasyon özelliği gösterebilmektedir. Doğal koşullarda bu özelliklerin tamamını bünyesinde toplayan tek malzeme ise doğal bims yani bims bloktur.

Bims blok tuğlanın izolasyonu devamlı kılan, ortamın bağıl nemini ayarlayan ve nefes alabilen doğal mekanlar oluşturan önemli bir özelliği “Buhar Düfüzyon” olayını gerçekleştirebilmesidir.

Bims - blokbims - bims asmolen - bims blok - pomza - ponza

Hacim içerisinde mevcut nem miktarının yükselmesi durumunda, mevcut nemin bir kısmını bünyesine alarak hacim içerisindeki havanın bağıl nem miktarına ulaşmasını sağlamakta ancak, gözeneklerin sayılamayacak derecede çok oluşu, bu gözeneklerin birbirinden camsı bir zarla yalıtılmış olması, yani kılcal bağlantılar içermemesi, petrografik yapısının volkanik cam liflerinden oluşması sebebiyle, bünyesinde suyu tutmamaktadır.

One Comment

Leave a Comment