Son Tabliye

Soğutma sistemleri, iletişim kulesi gibi birimlerin yer alacağı son kat tabliye hazırlıkları tamamlanırken, tabliye beton işlemi için çalışmalar devam etmektedir.


Birinci Kat Demir Donatısı Tamamlandı

Birinci kat demir donatısı tamamlanarak beton döküm işlemi için hazır hale getirildi. Demir donatısı tamamlanması ile birlikte bina genelinde oluşturulan topraklama hattına ait iletkenler demir donatı içine yerleştirildi.


Demir donatısı tamamlandı

Tabliye kalıp işlemi sonrasında demir donatısı hazırlanarak tabliye beton işlemine hazır hale getirildi.


Tabliye hazırlıkları başladı

Yeralti katı tavanı, giriş katı tabanını oluşturacak olan tabliye için kalıp hazırlıkları başladı. Yapılan kalıp çalışması sonrasında, demir donatı hazırlanarak betonlama işlemine geçilebilecek.