Son Tabliye

Soğutma sistemleri, iletişim kulesi gibi birimlerin yer alacağı son kat tabliye hazırlıkları tamamlanırken, tabliye beton işlemi için çalışmalar devam etmektedir.


Birinci Kat Demir Donatısı Tamamlandı

Birinci kat demir donatısı tamamlanarak beton döküm işlemi için hazır hale getirildi. Demir donatısı tamamlanması ile birlikte bina genelinde oluşturulan topraklama hattına ait iletkenler demir donatı içine yerleştirildi.


Temel hazırlıkları

Grobeton üzerine yapılan temel hazırlıkları büyük bir süratle devam ediyor. Elektrik topraklama ve yapılan çalışmalar sonrasında perde ve temel betonu dökülerek temel işlemi tamamlanmış olacaktır.