Son Tabliye

Soğutma sistemleri, iletişim kulesi gibi birimlerin yer alacağı son kat tabliye hazırlıkları tamamlanırken, tabliye beton işlemi için çalışmalar devam etmektedir.


Tabliye hazırlıkları başladı

Yeralti katı tavanı, giriş katı tabanını oluşturacak olan tabliye için kalıp hazırlıkları başladı. Yapılan kalıp çalışması sonrasında, demir donatı hazırlanarak betonlama işlemine geçilebilecek.