Birinci Kat Tabliye Betonu


Tabliye betonu oluşturulması amacı ile özel hazırlanmış beton, çimento kamyonları vasıtasıyla şantiye alanına taşınırken, şantiye alanına ulaşan beton, beton pompası aracılığı ile yüzeye yayıldı.

Tabliye beton işlemi; öncelikle kiriş donatısı üzerine uygulanan özel beton karışımı daha sonra farklı içerikten oluşan beton tipinin tabliyeye uygulanması ile tamamlandı.

Leave a Comment