Kat Şapları

Dökülen tabliye betonları üzerinde ince kum ve çimentoyla yapılan karışım olan şap dökülerek tam terazide düzgün bir zemin oluşturuldu. Oluşturulan bu zemin ile katlara mimari projeye uygun olarak yüzey kaplaması yapılması mümkün olabilecektir.

Leave a Comment